Одлуке

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12501/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12498/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12500/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12502/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12497/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12503/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12505/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6155/2019-1 („Службени гласник РС“, бр. 44 од 21. јуна 2019. год.)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 68/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 16/2013 и 20/2019 – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника