Одлуке

Одлука о условима за изузимање од плаћања царинских дажбина за одређену робу („Службени гласник РС“, бр. 48/2020)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2754/2020 („Службени гласник РС“, бр. 39/2020)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-2753/2020 („Службени гласник РС“, бр. 39/2020)
Одлука о емисији амортизационих обвезница ради измирења обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12501/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12498/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12500/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12502/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12497/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12503/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)