Локална власт

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2020. години („Службени гласник РС“, број 13/2020)
Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa (ажурирано у новембру 2019. године)
Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета – предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години