Локална власт

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2021. години („Службени гласник РС“, бр. 11/2021)
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину
Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у септембру 2020. године)
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета – предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години