Локална власт

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2020. години („Службени гласник РС“, број 13/2020)
Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa (ажурирано у новембру 2019. године)
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета – предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години