Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 8/2020)