Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/ – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 

pdf

Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/ - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника