Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину

Чланови 1-6.
Члан 7.
Чланови 8-10.
Табеле из члана 1.
Табела из чл. 4
Табела из чл. 5
Образложење
I. ОПШТИ ДЕО
II. ПОСЕБАН ДЕО
III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Образложење
Програмске информације

Сличне теме

Закон о задуживању Републике Србије код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац–Голубац (Дунавска магистрала) (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуцијe Србије д.о.о. Београд (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања пројекта изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)