Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“, бр. 39/2019 и 8/2020 од 31. јануара 2020. год., а ступила на снагу 8. фебруара 2020. године – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС“, бр. 39/2019 и 8/2020 од 31. јануара 2020. год., а ступила на снагу 8. фебруара 2020. године – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника