Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
19. новембра 2019.

Правилник о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)

pdf

Правилник о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)