Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 – др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 и 19/2021) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

 

 

 

pdf

Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 – др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020 и 19/2021) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

xlsx

Прилог 1 - план рачуна за уплату јавних прихода

xls

Прилог 2 - структура елемената позива на број одобрења

xls

Прилог 3 - списак општина и градова са шифрама трезора

xlsx

Прилог 4 - списак царинарница

xls

Прилог 5 - упоредни преглед старих и нових рачуна

xls

Прилог 6 - преглед рачуна за уплату новчаних казни