Правилник о условима и начину исказивања девизних износа у динарску противвредност и обратно („Службени гласник РС“, бр. 41 од 7. јула 2001. год.)

 На основу члана 8. став 2. Закона о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности („Службени гласник РС”, број 36/2001),

Министар финансија и економије доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину исказивања девизних износа у динарску противвредност и обратно

„Службени гласник РС“, број 41 од 7. јула 2001.

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и начин исказивања девизних износа у динарску противвредност (DEM) и обратно, за потребе исказивања основице једнократног пореза на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности (у даљем тексту: једнократни порез), у складу са Законом о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности („Службени гласник РС”, број 36/2001 – у даљем тексту: Закон).

pdf

Правилник о условима и начину исказивања девизних износа у динарску противвредност и обратно („Службени гласник РС“, бр. 41 од 7. јула 2001. год.)