Категорија:
Прописи - Подзаконски акти
Објављено:
23. децембра 2020.

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова („Службени гласник РС”, бр. 152/20 и 22/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова („Службени гласник РС”, бр. 152/20 и 22/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника