Правилник о садржини Регистра факторинга („Службени гласник РС“, бр. 93 од 25. октобра 2013. год.)

На основу члана 10. став 5. Закона о факторингу („Службени гласник РС”, број 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини Регистра факторинга

"Службени гласник РС", број 93 од 25. октобра 2013.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује садржина Регистра факторинга (у даљем тексту: Регистар).

pdf

Правилник о садржини Регистра факторинга („Службени гласник РС“, бр. 93 од 25. октобра 2013. год.)