Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
19. новембра 2019.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)

pdf

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)