Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС”, бр. 42/19, 86/19, 96/19, 57/20, 115/20, 152/20 и 22/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС”, бр. 42/19, 86/19, 96/19, 57/20, 115/20, 152/20 и 22/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника