Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS", br. 79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022, 139/2022, 32/2023, 99/2023 i 32/2024) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS", br. 79/2021, 83/2021, 54/2022, 67/2022, 139/2022, 32/2023, 99/2023 i 32/2024) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 14/2024)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, duvanskih proizvoda, odnosno o proizvodnji i prometu srodnih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 11/2024)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)