Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Службени гласник РС“, бр. 90/2017, 38/2018, 20/2019 и 19/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Службени гласник РС“, бр. 90/2017, 38/2018, 20/2019 и 19/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника