Правилник о начину царињења несастављених производа или производа у растављеном стању чији се делови увозе сукцесивно („Службени гласник РС“, бр. 65 од 26. јула 2005. год.)

На основу члана 4. став 2. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, број 62/05),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину царињења несастављених производа или производа у растављеном стању чији се делови увозе сукцесивно

„Службени гласник РС“, број 65 од 26. јула 2005.

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин царињења несастављених производа или производа у растављеном стању чији се делови увозе сукцесивно.

pdf

Правилник о начину царињења несастављених производа или производа у растављеном стању чији се делови увозе сукцесивно  („Службени гласник РС“, бр. 65 од 26. јула 2005. год.)