Категорија:
Прописи - Правилници
Објављено:
20. новембра 2019.

Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 55/2019 и 24/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о дисциплинској одговорности царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 55/2019 и 24/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника