Јавне набавке 2020.

Јавна набавка услуга – Надоградња система Е-фактура, ЈН 2/2020
Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају
Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019
Услуге превођења, ЈН МВ 1/2020
Сервис бус платформа са свим компонентама за интеграције са осталим радним окружењима, лиценце, хардвер и имплементација, ЈН 3/2020
Надоградња хардверске инфраструктуре за обраду и архивирање електронских фактура, ЈН 2/2020
Набавка рачунара и рачунарских периферија, ЈН 1/2020