Јавне набавке 2015.

Централизована јавна набавка број 4/2015 – Набавка рачунарског материјала – тонера
Централизована јавна набавка број 6/2015 – Набавка услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова
Јавна набавка: услуге превођења, број јавне набавке 1/2015
Јавна набавка мале вредности број 2/2015 – колективно осигурање запослених
Јавна набавка услуге – Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, број јавне набавке 4/2015
Набавка услуга осигурања возила за потребе Министарства финансија
Јавна набавка мале вредности број 5/2015 – Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија – Број јавне набавке ЈНМВ 6/2015
Поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање административне опреме – мултифункционални апарати; број јавне набавке 7/2015
Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова – Број јавне набавке ЈНМВ 8/2015