Јавне набавке 2013.

Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ
Јавна набавка мале вредности – Софтвер за праћење прописа за потребе Министарства финансија
Јавна набавка добара- Тонери за ласерске штампаче за потребе Министарства финансија
24.07.2013 Позив за подношење понуде – услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима на тему рада Министарства финансија и привреде, у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема...
12.06.2013. Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 36/2013 – Услуге одржавања и сервисирања возила са уградњом резервних делова по партијама, Министарства финансија и привреде