Закони

Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020 и 18/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему...
Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања пројекта Рума–Шабац–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 157/2020)
Закон о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, бр. 153/2020)
Закон о дигиталној имовини („Службени гласник РС“, бр. 153/2020)
Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 149 од 11. децембра 2020. год.)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020)
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле...
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 135/2020)