Закони

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 135/2020)
Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, бр. 65/2020)
Закон о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 62/2020)
Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)