Закони

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину (“Службени гласник РС“, бр. 95/2019)