Категорија:
Прописи - Закони
Објављено:
19. децембра 2018.

Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника