Правилник о критеријумима за остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на капитални добитак („Службени гласник РС“, бр. 38 од 29. јуна 2001. год.)

На основу члана 79. став 3. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/2001),

Министар финансија и економије доноси

ПРАВИЛНИК

о критеријумима за остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на капитални добитак

„Службени гласник РС“, број 38 од 29. јуна 2001.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују критеријуми за остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на капитални добитак из члана 79. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/2001 – у даљем тексту: Закон) за обвезника пореза на капитални добитак (у даљем тексту: обвезник) који средства остварена продајом непокретности уложи у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице, односно домаћинства.

pdf

Правилник о критеријумима за остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на капитални добитак („Службени гласник РС“, бр. 38 од 29. јуна 2001. год.)