Министар и Mинистарство финансија

Siniša Mali
Министар финансија

Синиша Мали

Рођен је 1972. године у Београду. Основну и средњу школу – Пету београдску гимназију, завршио је у Београду. Дипломирао је и магистрирао на Економском факултету Универзитета у Београду. Током основних студија, добио је награду као студент генерације, да би по...
zgrada ministarstva finansija
О Министарству

О згради

Грађевински објекат у Улици Кнеза Милоша 20 изграђен је 1889. године по пројекту архитекте Душана Живановића за потребе државне администрације. Грађевина је имала један спрат и у њој су били смештени Државни савет и Главна контрола. Према истом пројекту грађевина је дограђена са другим спратом...

Државни секретари Министарства финансија

Државни секретари Министарства финансија

Данијела Вазура

Државни секретар
Државни секретари Министарства финансија

Славица Савичић

Државни секретар
Државни секретари Министарства финансија

Саша Стевановић

Државни секретар
Државни секретари Министарства финансија

Гојко Станивуковић

Државни секретар

Секретар Министарства финансија

Секретар Министарства финансија

Ана Радевић

в.д. секретара Министарства финансија

Помоћници министра финансија

Помоћници министра финансија

Дарко Комненић

помоћник министра за Сектор буџета
Помоћници министра финансија

Милица Јовановић

в.д. помоћника министра за Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције
Помоћници министра финансија

Снежана Карановић

в.д. помоћника министра за Сектор за царински систем и политику
Помоћници министра финансија

Споменка Вирцбургер

в.д. помоћника министра у Сектору – Централна јединица за хармонизацију
Помоћници министра финансија

Војислав Лазаревић

в.д. помоћника министра у Сектору за имовинско-правне послове
Помоћници министра финансија

Марко Јовановић

в.д. помоћника министра у Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
Помоћници министра финансија

Стојан Јанковић

в. д. помоћника министра за Сектор за управљање средствима Европске уније
Помоћници министра финансија

Филип Шановић

помоћник министра у Сектору за финансијски систем
Помоћници министра финансија

Драган Демировић

в.д. помоћника министра у Сектору за фискални систем
Помоћници министра финансија

Верица Игњатовић

в.д. помоћника министра у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције
Помоћници министра финансија

Ана Тешић

в.д. помоћника министра у Сектору за буџетску инспекцију
Помоћници министра финансија

Бранимир Гајић

помоћник министра у Сектору за праћење фискалних ризика
Помоћници министра финансија

Дејан Каравелић

в.д. помоћника министра финансија у Сектору за другостепени порески и царински поступак

Директори управа Министарства финансија

Директори управа Министарства финансија

Драгана Марковић

директор Пореске управе
Директори управа Министарства финансија

Марко Гверо

в.д. директора Управе за трезор
Директори управа Министарства финансија

Жељко Радовановић

в.д. директора Управе за спречавање прања новца
Директори управа Министарства финансија

Милош Томић

в.д. директора Управе царина
Директори управа Министарства финансија

Слободан Ердељан

директор Управе за дуван
Директори управа Министарства финансија

Ана Триповић

директор Управе за јавни дуг
Директори управа Министарства финансија

Јасмина Штамбук

директор Управе за слободне зоне
Директори управа Министарства финансија

Зоран Гашић

директор Управе за игре на срећу