Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2013. годину

pdf

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2013. годину