Објашњење у вези опорезивања акцизом кафе од 1. јануара 2018. године

pdf

Објашњење у вези опорезивања акцизом кафе од 1. јануара 2018. године, бр. 430-00-817/2017-04 од 12. децембра 2017. год.