Објашњење о пореском третману промета услуге дозвољавања коришћења јавног пута за који се наплаћује путарина, садржини признанице (слипа), издавању и садржини рачуна

1. Порески третман промета услуге дозвољавања коришћења јавног пута за који се наплаћује путарина

Са аспекта прописа којима се уређује опорезивање потрошње ПДВ, путарина представља накнаду за употребу јавног пута, тј. накнаду за промет услуге дозвољавања коришћења јавног пута. С обзиром да за промет предметне услуге није прописано пореско ослобођење, промет ове услуге опорезује се ПДВ по општој стопи ПДВ од 20%.

Преузмите документ:

pdf

Објашњење о пореском третману промета услуге дозвољавања коришћења јавног пута за који се наплаћује путарина, садржини признанице (слипа), издавању и садржини рачуна