Документи јавних политика

ЕРП

pdf

Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023. године

pdf

Предлог структурних реформи ERP 2020-2022

pdf

Предлог структурних реформи ERP 2020-2022

pdf

Нацрт Програма економских реформи (ERP) 2019-2021

pdf

Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) – јавна расправа од 29. децембра 2017. до 19. јануара 2018.

pdf

Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020.

pdf

Нацрт поглавља 4 Приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2017-2019. – коментари и сугестије до 23. јануара 2017. године

pdf

Годишњи извештај ЕК о напретку Србије_2016

pdf

Матрица економских политика и структурних реформи у периоду од 2015. до 2017. године

ПФМ

pdf

Нацрт Извештајa о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2019. године

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јануара до децембра 2018.године . Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ ће бити усвојен од стране Владе Републике Србије.

pdf

Нацрт Извештаја о спровођењу програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јануара до децембра 2018. године

Национални програм за сузбијање сиве економије

pdf

Национални програм за сузбијање сиве економије

pdf

Акциони план за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије

pdf

Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016.

pdf

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији ("Службени гласник РС", 61/2009, 23/2013)

pdf

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији ("Службени гласник РС", 61/2009)

pdf

Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године

pdf

Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године

pdf

Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 120 од 30. децембра 2017. год.)

Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма

pdf

Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, број 3/15 од 14. јануара 2015. године)

pdf

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма