Pravni i strateški okvir

Propisi iz interne finansijske kontrole u javnom sektoru

Zakon o budzetskom sistemu (član 2, član 80...čaln 83)
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru
Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

IFKJ strategija

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine
Akcioni planza period 2019−2020. godine za sprovođenje Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine

Slične teme

Konsolidovani godišnji izveštaji

Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru