Čitaj mi

Sektor za imovinsko-pravne poslove

Vojislav Lazarević – pomoćnik ministra


Tel: +381 11 765 2201
+381 11 765 2202

Sektor za imovinsko-pravne poslove obavlja normativne, studijsko-analitičke, upravne i upravno-nadzorne poslove koji se odnose na: svojinsko-pravne odnose i druge stvarno-pravne odnose, izuzev pripreme propisa, drugostepeni postupak u predmetima eksproprijacije, samovlasnog zauzeća zemljišta u državnoj i društvenoj svojini, građevinskog zemljišta, nacionalizacije, arondacije, agrarne reforme, kolonizacije, tapije, vraćanje seoskih utrina i pašnjaka selima na korišćenje, vraćanje imovine zemljoradničkim zadrugama, nadziđivanja i pretvaranja zajedničkih prostorija u stanove; praćenje njihovog sprovođenja, drugostepeni postupak po žalbama na prvostepena rešenja opštinskih komisija za vraćanje zemljišta oduzetog po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda; drugostepeni postupak po žalbama na prvostepena rešenja o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju; pripreme ugovora o otkupu stanova na kojima je nosilac prava raspolaganja Republika Srbija koji se zaključuju na osnovu odluke Vlade, stanova na kojima su nosioci prava raspolaganja pravna lica sa teritorija bivših republika SFRJ i stanova bivše SRJ, zaključivanja ugovora o ustupanju ugovora o otkupu stana, sprovođenja promena upisa stanova koji su bili predmet otkupa u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima, vršenja upravnog nadzora nad radom opštinskih organa uprave i drugih organizacija u vezi sa sprovođenjem propisa iz imovinsko-pravne oblasti, davanje mišljenja za sprovođenje propisa iz ove oblasti, pružanje stručne pomoći opštinskim organima uprave, davanje stručnih uputstava i smernica za njihov rad, davanje stručnih mišljenja građanima, pravnim licima i drugim organizacijama; pripreme informacija kojima se obaveštava Vlada o nađenom stanju i predlaže mere; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu, ostvarivanje alimentacionih zahteva u inostranstvu i primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru.

U Sektoru za imovinsko-pravne poslove obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica:

1. Grupa za normativne i studijsko-analitičke poslove
2. Odeljenje za upravne poslove
3. Grupa za stambene poslove
4. Grupa za upravno-nadzorne poslove
5. Grupa za zaštitu imovine i međunarodno ostvarivanje izdržavanja
6. Odsek za restituciju

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta