Čitaj mi

Vlada usvojila Izjavu o programu saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom

Vlada Republike Srbije je, u okviru drugog redovnog razmatranja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) podržanog Instrumentom za koordinaciju politika (Policy Coordination Instrument), usvojila Izjavu o programu kojom se prihvataju ciljevi i mere ekonomske politike tokom trajanja navedenog programa.

Izjava o programu sadrži opis dosadašnjeg napretka u sprovođenju aranžmana sa MMF-om, i dalje mere ekonomske politike koje Vlada i Narodna banka Srbije (NBS) nameravaju da sprovedu tokom trajanja programa podržanog Instrumentom za koordinaciju politika.

U dokumentu se, između ostalog, kaže da je srpska privreda dobro prebrodila pandemiju korona virusa, da je očuvana stabilnost finansijskog sektora, te da je nakon blagog pada BDP od 0,9% u 2020. godini, usledio snažan oporavak i rast od 7,4% BDP u 2021.

Navodi se da su sukob u Ukrajini i prelivanje njegovih ekonomskih posledica, značajno pojačali neizvesnost, ali da su naše mere bile blagovremene i usmerene na ograničavanje negativnih posledica svetske ekonomske krize.

„Kao što se videlo tokom pandemije, u stanju smo da reagujemo brzo i adekvatno na udare iz međunarodnog okruženja, a to je znatno ojačalo otpornost srpske privrede. Shodno tome, ostajemo u potpunosti posvećeni očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti. Naš ekonomski program, podržan Instrumentom za koordinaciju politike, koji je Odbor izvršnih direktora MMF-a odobrio 18. juna 2021, ima za cilj i sprovođenje ambicioznog plana strukturnih reformi“, navodi se, između ostalog.

Ističe se i da se sprovođenje programa uglavnom odvija po planu i da je većina kvantitativnih programskih ciljeva za kraj decembra i standardnih stalnih ciljeva ispunjena. Navodi se i da smo, uprkos izazovima koje je donela pandemija, uglavnom izvršili preuzete obaveze kada je reč o realizaciji plana strukturnih reformi.

Ciljevi programa su: očuvanje makroekonomske stabilnosti, prilagođavanjem karaktera monetarne i fiskalne politike tekućim ekonomskim udarima, nastavak sprovođenja plana strukturnih fiskalnih reformi radi očuvanja fiskalne održivosti, jačanje otpornosti finansijskog sektora, između ostalog i daljim povećanjem dinarizacije i razvojem tržišta kapitala, sprovođenje sveobuhvatnog plana strukturnih i institucionalnih reformi.

Kako se navodi, naše mere će i dalje biti usmerene na očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti, uz pružanje podrške privrednom rastu. Takođe, nastavićemo da sprovodimo plan strukturnih reformi kako bismo podstakli snažniji, zeleniji i inkluzivniji rast u srednjem roku.

„Nadovezaćemo se na uspeh koji smo već ostvarili jačanjem fiskalnih okvira, reformom Poreske uprave, razvojem tržišta kapitala, reformom preduzeća u državnom vlasništvu, rešavanjem slabosti u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, jačanjem upravljanja i transparentnosti. Ciljevi programa su u skladu sa našom težnjom da pristupimo EU“, stoji u dokumentu koji je Vlada Srbije usvojila.

Razmatranja MMF-a će biti nastavljena na pola godine, kako bi se procenio napredak u sprovođenju programa i postigla saglasnost u pogledu dodatnih mera potrebnih za ostvarivanje njegovih ciljeva.

Slične teme

Uspešno ugovoreni svi projekti za prvi deo programa IPA 2020

Uspešno ugovoreni svi projekti za prvi deo programa IPA 2020

Potpredsednik Vlade Siniša Mali razgovarao sa predsednikom Odbora direktora Azijske infrastrukturne investicione banke

Potpredsednik Vlade Siniša Mali razgovarao sa predsednikom Odbora direktora Azijske infrastrukturne investicione banke

Ognjen Popović: Radimo na razvoju tržišta kapitala i alternativnih izvora finansiranja

Ognjen Popović: Radimo na razvoju tržišta kapitala i alternativnih izvora finansiranja