Čitaj mi

Stanivuković: Srbija uspela da postigne dobre rezultate i održi makroekonomsku i fiskalnu stabilnost

1/2

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Gojko Stanivuković razgovarao je danas sa šefom jedinice za Srbiju i Crnu Goru pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Majklom Milerom o Programu ekonomskih reformi za period 2023 – 2025 (ERP) koji je Vlada Srbije nedavno usvojila i koji je 31. januara predat Evropskoj komisiji.

Stanivuković je, na sastanku koji je održan u Ministarstvu finansija, naveo da je, i pored pandemije i svetske energetske krize, Srbija uspela da postigne dobre rezultate i održi makroekonomsku i fiskalnu stabilnost.

On je istakao i da se u uslovima novih rizika usled poremećaja u energetskom sektoru, teži postojanoj i kontinuiranoj primeni mera usmerenih ka unapređenju fiskalne održivosti, poboljšanju poslovnog ambijenta, kao i podršci daljoj integraciji mladih na tržište rada i reformi energetskog sektora.

Navodeći da Srbija ostaje posvećena evropskoj perspektivi, Stanivuković je naveo i da smo veoma posvećeni aktivnostima i projektima predviđenim agendom zelene tranzicije, i procesu digitalne transformacije, Stanivuković je ukazao da se Program ekonomskih reformi u tom kontekstu smatra jednim od najvažnijih strateških dokumenata Vlade. 

Kako je istakao, usled krize u energetskom sektoru koja proističe iz aktuelnog međunarodnog okruženja, pred fiskalnu politiku postavljeni su novi izazovi koji su doprineli i novom setu mera, pa su, kako bi se očuvala makroekonomska stabilnost i fiskalna disciplina, redefinisana fiskalna pravila, a vodilo se računa i o očuvanju nivoa kapitalnih investicija, potrebnih kao podrška privrednom rastu.

Stanivuković je podsetio da je Srbija u dve godine pandemije bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa privrednim rastom od 6,6 odsto kumulativno, od čega smo u 2020. godini imali tek blagi pad od 0,9 odsto, a u 2021. godini privredni rast od 7,5 odsto BDP. Naveo je i da je privredni rast u 2022. godini iznosio između 2,3 i 2,5 odsto.

On je istakao i da smo, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, uspeli da održimo javni dug pod kontrolom i daleko ispod nivoa Mastrihta. 

Stanivuković je podsetio i da je priliv stranih direktnih investicija u 2022. godini iznosio 4,4 milijarde evra, što potvrđuje da smo, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, zadržali poverenje investitora.  

„Očuvana su radna mesta i nezaposlenost je na rekordno niskom nivou, pa je tako na kraju trećeg kvartala 2022. godine nivo nezaposlenosti iznosio 8,9 odsto. Imamo i konstantan rast plata, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru“, podvukao je Stanivuković.

Na sastanku su učestvovali i pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije Verica Ignjatović, kao i predstavnici Ministarstva finansija zaduženi za izradu dokumenta ERP. 

Šef jedinice za Srbiju i Crnu Goru pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Majkl Miler predvodio je delegaciju predstavnika Evropske komisije.

Podsećanja radi, programi ekonomskih reformi predstavljaju najviši nivo angažovanja Zapadnog Balkana i Turske sa Evropskom unijom kada je reč o socijalno-ekonomskim pitanjima i predstavljaju osnovu za dijalog o ekonomskoj politici te Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU na godišnjem nivou izrađuje ERP za naredni trogodišnji period. 

ERP 2023 - 2025. će biti razmotren sa predstavnicima EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama tokom 2023. godine, u okviru ekonomskog dijaloga na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) na kome će biti usvojene i nove zajedničke preporuke za Zapadni Balkan i Tursku.

Slične teme

Uspešno ugovoreni svi projekti za prvi deo programa IPA 2020

Uspešno ugovoreni svi projekti za prvi deo programa IPA 2020

Potpredsednik Vlade Siniša Mali razgovarao sa predsednikom Odbora direktora Azijske infrastrukturne investicione banke

Potpredsednik Vlade Siniša Mali razgovarao sa predsednikom Odbora direktora Azijske infrastrukturne investicione banke

Ognjen Popović: Radimo na razvoju tržišta kapitala i alternativnih izvora finansiranja

Ognjen Popović: Radimo na razvoju tržišta kapitala i alternativnih izvora finansiranja