Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS“, br. 93 od 12. oktobra 2007 i 106 od 16. novembra 2007 – ispravka)

Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS“, br. 93 od 12. oktobra 2007 i 106 od 16. novembra 2007 – ispravka)
Rešenje o razrešenju predsednika i člana Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS“, br. 74 od 05.oktobra 2018. god.)
Rešenje o imenovanju predsednika i člana Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS“, br. 74 od 05.oktobra 2018. god.)

Slične teme

Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-5992/2022 od 28. jula 2022. („Službeni glasnik RS“, br. 83/2022)

Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za reformu javnih finansija radi ostvarivanja ciljeva „zelene agendeˮ („Službeni glasnik RS“, br. 69/2022)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-4800/2022 od 16. juna 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 67/2022)