Strateški plan budzetske inspekcije Ministarstva finansija za period 2021-2026. godine

Rešenje o Strateškom planu budzetske inspekcije Ministarstva finansija za period 2021-2026. godine
Strateški plan budzetske inspekcije Ministarstva finansija za period 2021-2026. godine

Slične teme

Strategija za razvoj tržišta kapitala za period 2021. do 2026. godine

Strategija za razvoj tržišta kapitala za period 2021. do 2026. godine („Službeni glasnik RS“, br. 102/2021)

Program transformacije Poreske uprave 2021 – 2025. godine

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2019-2020. godine – Službeni glasnik RS, br. 27/2019