Čitaj mi

Stanivuković: Nastavak saradnje u zaštiti finansijskih interesa Srbije i EU

1/2

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Gojko Stanivuković učestvovao je danas na otvaranju prve regionalne konferencije „Borba protiv prevara sa EU sredstvima, saradnja između OLAF-a i institucija ekonomija zapadnog Balkana“. 

Stanivuković je na skupu koji je održan u Ministarstvu finansija, rekao da su usvojene odredbe niza zakona i podzakonskih akata kroz koje je propisana izričita zaštita finansijskih sredstava EU, i ono što je posebno važno, kao i zaštita nacionalnih sredstava iz budzeta Republike Srbije. 

„Odredbe Zakona o budzetskom sistemu stavljaju u istu ravan finansijsku pomoć EU i sve ostale javne prihode. Podjednak tretman finansijske pomoći EU i ostalih javnih prihoda predstavlja polaznu zakonsku osnovu za zaštitu finansijskih interesa EU u pravnom sistemu Republike Srbije“, rekao je on. 

Dodao je da, iako veruje da je Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, dostigla visok nivo kada je u pitanju zaštita finansijskih interesa EU, cilj je rad na daljem napretku unapređenjem kapaciteta kadrovskog potencijala, organizacione strukture institucija, kao i pravnog okvira.

„Pravovremena razmena informacija, saradnja i koordinacija svih učesnika u procesu zaštite finansijskih interesa EU, a samim tim i zaštite finansijskih interesa Srbije, kroz jasno definisane procedure je od presudnog značaja za funkcionisanje sistema borbe protiv nepravilnosti i prevara“, podvukao je Stanivuković. 

Državni sekretar je istakao i da održavanje ove konferencije svedoči o širokom značaju teme i posvećenosti na prevazilaženju izazova u toj oblasti.

On je pozvao prisutne da svi zajedno daju doprinos intenziviranju saradnje i razmene informacija kako bi bili što uspešniji na polju preventivnog delovanja, kao i u fazi rasvetljavanja već izvršenih dela. 

Prema njegovim rečima, predstojeći period, zahtevaće prvenstveno od zemalja na zapadnom Balkanu veću saradnju, imajući u vidu činjenicu da počinioci nezakonitih radnji, a posebno u slučaju zloupotrebe finansijskih sredstava EU, pronalaze nove načine tih zloupotreba. Izvršenje tih dela, dodao je, ugrožava reputaciju regionalnih zemalja umanjujući pritom šansu za brže pristupanje EU. 

Stanivuković je podsetio i šta su Republika Srbija i Ministarstvo finansija učinili da unaprede saradnju sa EU na navedenom polju. 

Prema njegovim rečima, Srbija je kao zemlja kandidat postupila u skladu sa zahtevom EK, i formiran je AFKOS 2013. godine. Za deset godina AFKOS je prešao put od tela sa isključivo koordinativnom ulogom do unutrašnje jedinice Ministarstva finansija, pod direktnom nadležnošću ministra finansija koja, između ostalog, ima i ovlašćenja da sprovodi poslove operativne i tehničke saradnje sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara i drugim nadležnim telima i službama Evropske komisije, kao i administrativne provere prijavljenih nepravilnosti i sumnji na prevaru u postupanju sa finansijskim sredstvima EU. 

Drugi zahtev EK koji se odnosio na uspostavljanje Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara, ispunjen je 2015. godine kada je Vlada Srbije, na predlog Ministarstva finansija, donela odluku o obrazovanju navedene Mreže. 

Imenovane članove u Mreži imaju institucije koje, prema svom delokrugu, mogu dati značajan doprinos zaštiti finansijskih interesa EU. O svom radu Mreža, preko AFKOS-a, podnosi izveštaj Odboru za privredu i finansije, kao i Vladi.

U organizaciji današnje konferencije učestvovali su pored Ministarstva finansija i predstavnici Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF), Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ, italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Centra za međunarodnu pravnu saradnju.

Slične teme

Siniša Mali:  Mikro biznisi imaju veliki uticaj na privredni rast i razvoj cele ekonomije

Siniša Mali: Mikro biznisi imaju veliki uticaj na privredni rast i razvoj cele ekonomije

Mali potpisao ugovore sa predstavnicima francuskog trezora i konzorcijumom Suez-Vinci

Mali potpisao ugovore sa predstavnicima francuskog trezora i konzorcijumom Suez-Vinci

Siniša Mali: Nastavak nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ na jesen

Siniša Mali: Nastavak nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ na jesen