Čitaj mi

Prva e-faktura zvanično prošla kroz Sistem elektronskih faktura

Prva e-faktura je prošla kroz produkcionu verziju Sistema elektronskih faktura, koja je i zvanično dostupna korisnicima, a Ministarstvo finansija još jednom poziva sve subjekte javnog sektora da se registruju i pređu na sistem e-faktura do najkasnije 1. maja.

Do sada se na produkcionu verziju Sistema elektronskih faktura prijavilo 1.768 pravnih lica od čega 1.398 korisnika javnih sredstava. Korišćenje produkcione verzije Sistema e-faktura je do 1. maja dobrovoljno, a nakon toga će ono biti obavezno za subjekte javnog sektora koji žele da šalju, primaju i čuvaju fakture, kao i za subjekte privatnog sektora koji žele da izdaju e-fakturu subjektima javnog sektora.

Produkciona verzija Sistema elektronskih faktura dostupna je na adresi https://efaktura.mfin.gov.rs/ , a od trenutka registracije se primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/21 i 129/21), što, između ostalog, podrazumeva i da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

Registracija na produkcionoj verziji Sistema elektronskih faktura će se automatski preneti i na demo verziju tog sistema, u slučaju da nije otvoren nalog na novoj demo verziji. Nova demo verzija Sistema elektronskih faktura je dostupna na adresi https://demoefaktura.mfin.gov.rs/ .

Povodom uvođenja novog modela e-faktura, Ministarstvo finansija sledeće sedmice, organizuje i završnu obuku „Primena sistema elektronskih faktura“, za sve lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove. Učesnici obuke će biti detaljno upoznati kako sa pravnim okvirom primene elektronskih faktura, tako i sa mogućnostima ažuriranog sistema elektronskog fakturisanja, načinom korišćenja, te najčešćim scenarijima za slanja i prijem elektronskih faktura između različitih aktera.

Zakonom o elektronskom fakturisanju se sistemski uređuje oblast slanja, prijema i čuvanja elektronske fakture.

Tim Zakonom je propisano da od 1. maja nastupa obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu, i da izdaje elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora. Takođe, tada nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

Znači, od 1. maja 2022. godine poslovanje sa državom postaje ekonomičnije i sigurnije, a Zakonom propisan način slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura će postepeno usvojiti i privredni subjekti u međusobnim transakcijama.

Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, primenjivaće se od 1. jula 2022. godine.

Na kraju, obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine. Navedeno su, ujedno, datumi od kada se primenjuje i obaveza da se elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost.

Korišćenje sistema elektronskih faktura će biti besplatno.

Inače, strukturna reforma, kojoj pripada Zakon o elektronskom fakturisanju, podrazumeva dve mere – uvođenje novog modela fiskalizacije i prelazak na elektronsko fakturisanje.

Kada je reč o novom modelu fiskalizacije, 1. maj je krajnji rok do koga obveznici fiskalizacije treba da pređu na novi sistem i pomeranja tog roka neće biti.

Slične teme

Srbija pronalazi svoje izvore rasta, što vodi ka daljem poboljšanju životnog standarda

Srbija pronalazi svoje izvore rasta, što vodi ka daljem poboljšanju životnog standarda

Veliko interesovanje kompanija za učešće na EKSPO izložbi, američke firme dobrodošle

Veliko interesovanje kompanija za učešće na EKSPO izložbi, američke firme dobrodošle

Predstavljene izmene za unapređenje sistema elektronskih faktura

Predstavljene izmene za unapređenje sistema elektronskih faktura