Čitaj mi

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije

Marko Jovanović – pomoćnik ministra

Tel: : +381 11 765 2548

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije obavlja poslove: finansijskog upravljanja ugovorima u okviru IPA; planiranja, pripreme, kontrole kvaliteta i sprovođenja tenderskih postupaka u skladu sa pravilima za sprovođenje javnih nabavki Evropske unije odnosno Praktičnim vodičem za postupke zaključenja ugovora za spoljne aktivnosti Evropske unije (u daljem tekstu: PRAG), Priručnikom za tvining ugovore i Priručnikom za okvirne ugovore; potpisivanja ugovora za projekte finansirane u okviru IPA u ime Republike Srbije; sprovođenja i upravljanja ugovorima i kontrole izvršenja ugovorenih obaveza; planiranja potrebe za sredstvima i plaćanja ugovaračima; kontrole nad svim poslovima koji su delegirani krajnjim korisnicima projekata; obezbeđivanja funkcionisanja sistema za izveštavanje i informisanje; pružanja savetodavne pomoći drugim organima državne uprave u okviru decentralizovanog/indirektnog upravljanja fondovima Evropske unije u Republici Srbiji u vezi sa propisima, pravilima i procedurama za sprovođenje tenderskog postupka i upravljanje ugovorima koji se finansiraju u okviru IPA; pravnih poslova u okviru IPA; kontrolnog tela i sprovodi prvostepenu kontrolu za projekte finansirane u okviru IPA u okviru sistema deljenog upravljanja; koordinacije horizonatalnih aktivnosti u okviru IPA; upravljanja nepravilnostima i uspostavljanja sistema praćenja izvršavanja preporuka i korektivnih mera; interne kontrole projekata u okviru IPA; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru kao i obavljanje drugih poslove u okviru svoje nadležnosti.

U Sektoru za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije obavljaju se poslovi u okviru sledećih užih unutrašnjih jedinica: 

1. Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
2. Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
3. Odeljenje za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo
4. Odeljenje za kontrolu kvaliteta
5. Odeljenje za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA
6. Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata
7. Odeljenje za internu kontrolu projekata, nepravilnosti i pravna pitanja u okviru IPA   

Slične teme

Sekretarijat

Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Sektor budzeta