Predlog Vlade Republike Srbije za regulisanje obaveza fizičkih lica – radnika na internetu po osnovu poreza i doprinosa na prihode iz inostanstva

Predlog Vlade Republike Srbije za regulisanje obaveza fizičkih lica – radnika na internetu po osnovu poreza i doprinosa na prihode iz inostanstva

Slične teme

Informacija o podnošenju poreske prijave PP OPO-K

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project