Čitaj mi

Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje

U vezi sa primenom člana 300. stav 5. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/15 – autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje i 54/19) i očekivanih efekata primene navedenog Zakona, kao i dostavljanja ispravnih obaveštenja izvršnih poverilaca, u nastavku se nalazi Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje, koje izvršni poverilac dostavlja Upravi za trezor.

Original popunjen i potpisan Obrazac 1. Obaveštenja treba proslediti na adresu: Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Pop Lukina 7-9, 11 000 Beograd, ili skeniran, popunjen i potpisan Obrazac 1. Obaveštenja može se dostaviti i na elektronsku adresu: obavestenja@trezor.gov.rs

Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење

Slične teme

Interno tehničko uputstvo

Interno tehničko uputstvo

Specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji

Specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1 za elektronske fakture u unutrašnjem prometu u Republici Srbiji (verzija od 16.9.2021)

Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura

Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura (verzija od 9.9.2021)