Čitaj mi

Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje

U vezi sa primenom člana 300. stav 5. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/15 – autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje i 54/19) i očekivanih efekata primene navedenog Zakona, kao i dostavljanja ispravnih obaveštenja izvršnih poverilaca, u nastavku se nalazi Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje, koje izvršni poverilac dostavlja Upravi za trezor.

Original popunjen i potpisan Obrazac 1. Obaveštenja treba proslediti na adresu: Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Pop Lukina 7-9, 11 000 Beograd, ili skeniran, popunjen i potpisan Obrazac 1. Obaveštenja može se dostaviti i na elektronsku adresu: obavestenja@trezor.gov.rs

Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje

Slične teme

Informacija o podnošenju poreske prijave PP OPO-K

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project