Čitaj mi

Rok za podnošenje PPPDV nepromenjen: 15 dana po isteku poreskog perioda

Povodom dilema koje su se pojavile u delu javnosti u vezi sa rokom za podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost (PPPDV), podsećamo da se PPPDV podnosi na način i u roku propisanom Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kojim se u članu 50. stav 1. propisuje: „Obveznik podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda.”

Sa druge strane, Zakon o elektronskom fakturisanju uređuje elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost i u članu 4. stav 5. propisuje: „Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda.”

Još jednom ukazujemo da su obaveza podnošenja PPPDV i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura dve različite obaveze čije (ne)ispunjenje dovodi do različitih pravnih posledica, u skladu sa zakonima koji ih uređuju.

Slične teme

Siniša Mali: Radovi na projektu metroa i pre rokova

Siniša Mali: Radovi na projektu metroa i pre rokova

Siniša Mali: Srbija stabilna, cilj posete Francuskoj unapređenje saradnje dve zemlje

Siniša Mali: Srbija stabilna, cilj posete Francuskoj unapređenje saradnje dve zemlje

Mali: Ubrzano radimo na Planu rasta za Zapadni Balkan

Mali: Ubrzano radimo na Planu rasta za Zapadni Balkan