Čitaj mi

Republika Srbija kupuje akcije Komercijalne banke koje su u vlasništvu EBRD i IFC Investicionog fonda

Republika Srbija, EBRD i IFC Investicioni fond postigli su dogovor u vezi sa prodajom 34,58% običnih akcija Komercijalne banke a.d. Beograd Republici Srbiji, a koje su u vlasništvu EBRD i IFC Investicionog fonda.

Po okončanju transakcije, Republika Srbija će imati 83,23% običnih akcija Banke. Transakcija će uslediti nakon što je Republika Srbija kupila 6,89% običnih akcija od fondova Svedfund i DEG 26. juna 2019. godine.

Transakcijom se, dakle, zaokružuje konsolidacija vlasničke strukture Banke i ona će omogućiti Republici Srbiji da ponudi na prodaju ukupno 83,23% običnih akcija Banke, kako bi se olakšala privatizacija Banke u sklopu celokupnog procesa privatizacije.

EBRD i IFC Investicioni fond – zajedno sa Republikom Srbijom – intenzivno su podržali oporavak i razvoj Banke tokom poslednjih godina, što je obezbedilo snažne komercijalne i finansijske performanse koje je Banka sukcesivno ostvarila tokom 2017. i 2018. godine, kao i u prvoj polovini 2019. godine.

Republika Srbija, EBRD i IFC Investicioni fond uvereni su da je Banka dobro pozicionirana kako bi mogla da ostvari uspešnu privatizaciju, od koje će najveću korist imati klijenti Banke, srpski bankarski sektor u celini, kao i Republika Srbija.

Slične teme

Srbija pronalazi svoje izvore rasta, što vodi ka daljem poboljšanju životnog standarda

Srbija pronalazi svoje izvore rasta, što vodi ka daljem poboljšanju životnog standarda

Veliko interesovanje kompanija za učešće na EKSPO izložbi, američke firme dobrodošle

Veliko interesovanje kompanija za učešće na EKSPO izložbi, američke firme dobrodošle

Predstavljene izmene za unapređenje sistema elektronskih faktura

Predstavljene izmene za unapređenje sistema elektronskih faktura