Čitaj mi

Odgovor na tekst u dnevnom listu "Danas"

U cilju istinitog informisanja javnosti i u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ 83/2014, 58/2015, 12/2016), Ministarstvo finansija Republike Srbije demantuje navode iz teksta pod naslovom „Penzioneri i radnici gube trku sa potrošačkom korpom“ koji je objavljen na naslovnoj strani u dnevnom listu „Danas“ danas, u sredu 31. avgusta 2021. godine.

Najpre, ovaj zaključak je baziran na potpuno pogrešnim podacima o prosečnoj i minimalnoj potrošačkoj korpi za 2010. godinu. U tekstu se tvrdi da je minimalna potrošačka korpa u 2010. godini iznosila 25.418 dinara, a prosečna potrošačka korpa 39.779 dinara. Međutim, istina je da je minimalna potrošačka korpa prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija bila 4,1% veća od navedene u tekstu i iznosila je 26.466 dinara, dok je prosečna potrošačka korpa bila veća za čak 26,0% i iznosila je 50.139 dinara.

Dalje, tvrdnja da „prosečna plata gubi dah u trci sa prosečnom potrošačkom korpom“ nije tačna. Prema metodološki uporedivim podacima pokrivenost prosečne potrošačke korpe prosečnom zaradom povećana je sa 68,1% 2010. godine na 81,9% u 2020. godini, minimalnom zaradom sa 31,4% na 41,1%. 

Navodi da je prosečna plata u 2010. godini bila za 200 dinara manja od prosečne potrošačke korpe takođe nije tačna. Ova razlika prema aktuelnim i metodološki uporedivim podacima iznosila je čak 15.997 dinara, dakle u pitanju je ogromna razlika u odnosu na tvrdnje dnevnog lista „Danas“. Deset godina kasnije ovaj jaz je prepolovljen, a ne porastao sa 200 na 8.000 dinara kako se tvrdi u pomenutom dnevnom listu. 

Tvrdnja da je penzionerima nedostajalo u 2010. godini 18.000 dinara za prosečnu potrošačku korpu nije tačna, kao ni tvrdnja da je radnicima nedostajalo manje od 24.000 dinara. Prema zvaničnim podacima, minimalna zarada je iznosila 15.747 dinara, a prosečna penzija 19.890 dinara, što znači da je za prosečnu korpu od 50.139 dinara penzioneru nedostajalo 30.249 dinara, a radnicima 34.392 dinara. Takođe ako se posmatra u odnosu na minimalnu potrošačku korpu, radnicima je nedostajalo 10.719 dinara, a penzionerima 6.576 dinara, a ne 9.500 i 4.000 koliko je navedeno. To znači da se pokrivenost prosečne potrošačke korpe minimalnom zaradom povećala sa 31,4% u 2010. godini na 41,1% u 2020. godini.

Tvrdnja da i same korpe imaju „pomalo neobjašnjiv rast, jer je pre deset godina prosečna bila za 14.000 dinara skuplja od najosnovnije, a danas je ta razlika 37.000 dinara“ je zasnovana na poređenju podataka iz dve različite metodologije, što je potpuno neispravno i neuporedivo. 

Podaci o prosečnoj potrošačkoj korpi za 2010. godinu su dati tendenciozno, tako što su u tabeli prikazani podaci korišćenjem dve različite metodologije. Metodologija prema kojoj se prikazuje potrošačka korpa je promenjena 2011. godine, tako što je usklađena sa principima i standardima statistike EU. U novoj potrošačkoj korpi proširen je broj artikala sa 39 na 63, a u prosečnoj sa 49 povećan je na 75. Upravo zbog korišćenja metodologije koja je zastarela i prestala da se primenjuje 2011. godine dolazi do značajnih odstupanja od aktuelnih podataka i izvlačenja pogrešnih zaključaka.

Na kraju napominjemo da je za analizu standarda stanovništva, u prethodnih deset godina, važna činjenica da je broj formalno zaposlenih radnika povećan za oko 250.000, i to sa 1,9 miliona u 2010. na oko 2,15 miliona u 2020. godini. Takođe, prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, broj nezaposlenih lica je u ovom periodu smanjen za 235.000.

Slične teme

Siniša Mali sa proizvođačima elektronskih fiskalnih uređaja: Do sada sertifikovano 109 uređaja, još samo deset dana za prijavu za subvencije države

Siniša Mali sa proizvođačima elektronskih fiskalnih uređaja: Do sada sertifikovano 109 uređaja, još samo deset dana za prijavu za subvencije države

Više od 100.000 obveznika prijavilo prodajne objekte za e-fiskalizaciju, rok za prijave za subvencije 31. januar

Više od 100.000 obveznika prijavilo prodajne objekte za e-fiskalizaciju, rok za prijave za subvencije 31. januar

Emitovane državne obveznice radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu

Emitovane državne obveznice radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu