Čitaj mi

Misija MMF-a završila prvu reviziju aktuelnog aranžmana

Sastankom u Narodnoj banci Srbije (NBS), kome su prisustvovali ministar finansija Siniša Mali, viceguvernerka NBS-a Ana Ivković i šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda Jan Kes Martjen, danas je završena prva revizija novog savetodavnog aranžmana Instrument za koordinaciju politika. 

U proteklih nekoliko dana predstavnici MMF-a održali su niz sastanaka sa predstavnicima Ministarstva finansija i drugih nadležnih institucija, kako bi sproveli reviziju aktuelnog aranžmana. Cilj novog aranžmana je sprovođenje strukturnih reformi i održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti.  

Republika Srbija je u prvih devet meseci ove godine ostvarila bolji rezultat od očekivanog i to za 182 milijarde dinara, a pre svega zbog bolje naplate poreskih prihoda. Zaključak je da se srpska ekonomija oporavila mnogo brže nego što je to bilo očekivano, rekao je ministar finansija Siniša Mali. 

„Kada je reč o makroekonomskim rezultatima, privredni rast u prvoj polovini ove godine je iznosio 7,6 odsto, a očekuje se da u trećem kvartalu rast iznosi 7%. Upravo zbog tih dobrih rezultata, Ministarstvo finansija je povećalo projekcije rasta za ovu godinu na 7%, a i sve druge međunarodne finansijske institucije, uključujući i MMF, podigli su svoje prognoze“, istakao je ministar. 

On je dodao da je Vlada Republike Srbije veoma posvećena aktuelnom aranžmanu, te da o tome dovoljno govori činjenica da su ove nedelje na sednici Vlade usvojeni propisi koji su dogovoreni sa MMF-om, a čime su ispunjena četiri reformska cilja. 

„Na sednici Vlade usvojene su Metodologija za praćenje fiskalnih rizika, Strategija za razvoj tržišta kapitala, uredbe iz domena kontrole državne pomoći, a četvrti reformski cilj koji je ispunjen je izveštavanje po GFSM metodologiji MMF-a, koje je dogovoreno i potvrđeno. To dovoljno govori o našoj ozbiljnosti i posvećenosti saradnji sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom“ – rekao je ministar. 

Tema sastanaka je bio i budzet za 2022. godinu, kao i rebalans budzeta za 2021. godinu, koji je ove nedelje takođe usvojen na sednici Vlade. Budzet za 2022. godinu će se naći na sednici Vlade 3. novembra, dok će krajem istog meseca biti na sednici Narodne Skupštine. 

„Budzet za 2022. godinu podrazumeva povećanje plata i penzija, kao i minimalne cene rada, ali i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije. Dakle, nastavljamo sa visokim izdvajanjima za investicije koje dalje podižu rast BDP-a i utiču na kvalitet života naših građana“ – rekao je Siniša Mali. 

On je dodao da je cilj budzeta da se nastavi sa smanjenjem deficita, kao i sa smanjenjem udela javnog duga u BDP-u. Budzet za narednu godinu podrazumeva deficit od 3% i udeo javnog duga u BDP-u na centralnim nivou od 55,5%. 

MMF je za 2021. godinu projektovao rast BDP-a od 6,5%, dok njihove projekcije rasta za narednu godinu iznose 4,5%. Oni konstatuju i da je rebalansom budzeta predviđen deficit od 4,9%, što je za 2 p.p manje nego što je to bilo predviđeno prethodnim rebalansom. Kažu i da je dobar fiskalni rezultat posledica bolje naplate poreskih prihoda i jake ekonomske aktivnosti. Taj bolji rezultat će biti iskorišćen za dalje ulaganje u javne investicije. 

Misija je zaključila da je važno da se sledeće godine deficit zadrži na nivou od 3% BDP-a, da se nastavi sa smanjenjem udela javnog duga u BDP-u, i to kako bi se ostavio fiskalni prostor za reagovanje na potencijalne šokove. Naveli su i da je važno da u budzetu i u budućnosti bude prostora za ulaganje u zdravstvo i javne investicije, sa naglaskom na zelenoj ekonomiji. Pohvalili su i ispunjenje reformskih ciljeva koji su prethodno dogovoreni, kao što su usvajanje Metodologije za praćenje fiskalnih rizika, uredbe iz domena kontrole državne pomoći i Strategije za razvoj tržišta kapitala. 

Razgovori u okviru misije su počeli 11. oktobra i održavali su se najpre onlajn, nakon čega su predstavnici MMF-a doputovali u Beograd. Novi aranžman „Instrument za koordinaciju politiku“ započet je u junu 2021. godine i trajaće do kraja 2023. godine. Aranžman je u potpunosti savetodavnog karaktera, odnosno ne podrazumeva finansijsku podršku. 

Slične teme

Ministar Siniša Mali razgovarao sa šefom Delegacije EU Emanuelom Žiofreom

Ministar Siniša Mali razgovarao sa šefom Delegacije EU Emanuelom Žiofreom

Stanivuković: Počeo deveti ciklus izrade ERP-a za period od 2023. do 2025. godine

Stanivuković: Počeo deveti ciklus izrade ERP-a za period od 2023. do 2025. godine

Ministar Siniša Mali razgovarao sa zamenikom ministra Irana Alirezom Pejmanpakom

Ministar Siniša Mali razgovarao sa zamenikom ministra Irana Alirezom Pejmanpakom