Čitaj mi

Fitch Ratings potvrdio kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+

Kao i u martu ove godine, Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch Ratings je u najnovijem izveštaju od 3. septembra 2021. godine potvrdila kreditni rejting Republike Srbije BB+ i izglede za njegovo dalje povećanje procenila kao stabilne.

Agencija Fitch navodi da je rejting Srbije podržan kredibilnom makroekonomskom politikom, zahvaljujući kojoj je očuvana niska inflacija, stabilan devizni kurs, a devizne rezerve zadržane su na visokom nivou i na kraju jula ove godine iznose 14,6 milijardi evra, što je 1,1 milijardu evra više u odnosu na kraj 2020. godine. 

Zadržavanje kreditnog rejtinga na istom nivou, potvrđuje da je i u uslovima pandemije, Republika Srbija uspela da održi stabilnost ekonomije, jak finansijski sektor, dobre izvozne rezultate i sačuva radna mesta. 

U najnovijem izveštaju, zbog snažnog oporavka domaće tražnje u prvoj polovini 2021. godine, Agencija je povećala prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu na 6,3% što je znatno više od njene prognoze iz marta. Takođe, i u narednim godinama očekuje se rast BDP-a iznad dugoročnog trenda.

Fitch smatra da se, nakon naglog pada budzetskog deficita na 1,3% BDP-a u prvoj polovini 2021. godine, očekuje njegovo kontinuirano smanjenje u periodu 2021-2023. godine, usled pozitivnih efekata primene Vladinih mera podrške privredi. Naime, Agencija predviđa pad budzetskog deficita na 3,2% u 2022. godini, te njegovo dalje smanjenje na 1,9% u 2023. godini.

Navodi se da je očuvan jak bankarski sektor, ostvaren rast kreditne aktivnosti, smanjeno učešće problematičnih kredita, kao i da su preduzete pravovremene i sveouhvatne fiskalne i monetarne mere. Sve to zajedno značajno je pomoglo da se izbegnu veliki šokovi izazvani pandemijom korona virusa.

Odgovorno vođenje ekonomske politike u prethodnim godinama i dobri ekonomski rezultati, ostvareni u periodu pre i zadržani tokom pandemije, rezultirali su postizanjem stabilnih i održivih javnih finansija, a efekti krize u Republici Srbiji su znatno ublaženi.

Ova Agencija smatra da je povećanje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu samo kratkoročno, jer je nastalo zbog potrebe da se finansiraju mere podrške za smanjenje posledica izazvanih pandemijom virusa COVID 19, i prognozira da se već od sledeće godine očekuje stabilizacija učešća javnog duga u BDP-u, a nakon toga i njegovo vraćanje na silaznu putanju. Kao pozitivnu stranu Agencija navodi činjenice da je prosečno vreme do dospeće duga produženo na 6,7 godina sa 6,1 godine koliko je iznosilo na kraju 2019. godine te da je učešće duga denominovanog u stranoj valuti smanjeno za 2 procentna poena i na kraju juna iznosi oko 69%.

Uključivanjem srpskih obveznica u renomirani J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index i postignutim napretkom u jačanju likvidnosti sekundarnog tržišta državnih hartija od vrednosti, uslovi finansiranja su poboljšani uz povećanje aktraktivnosti domaćeg tržišta i priliva novih investicija. 

Fitch ističe sposobnost Vlade i države da se nose sa krizom na odgovarajući način, pohvaljuje uspeh koji je ostvaren u procesu vakcinacije i smatra da je Srbija pronašla način da kroz ovu krizu prođe bez značajnih neravnoteža i ne samo brzo oporavi, već i napreduje.

Stabilna prognoza za naredni period dokaz je da Republika Srbija nastavlja da vodi odgovornu monetarnu i fiskalnu politiku, usmerenu na dalje reforme, kako bi se poboljšalo poslovno okruženje i povećale investicije. Zahvaljujući svemu tome može se očekivati dalja stabilizacija ekonomskih prilika u zemlji. 

Slične teme

Ministar Siniša Mali razgovarao sa šefom Delegacije EU Emanuelom Žiofreom

Ministar Siniša Mali razgovarao sa šefom Delegacije EU Emanuelom Žiofreom

Stanivuković: Počeo deveti ciklus izrade ERP-a za period od 2023. do 2025. godine

Stanivuković: Počeo deveti ciklus izrade ERP-a za period od 2023. do 2025. godine

Ministar Siniša Mali razgovarao sa zamenikom ministra Irana Alirezom Pejmanpakom

Ministar Siniša Mali razgovarao sa zamenikom ministra Irana Alirezom Pejmanpakom