Čitaj mi

Časopis Finansije, broj 1-6/2016

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
71 godina, br. 1−6/2016
Beograd


SADRŽAJ


Goran NIKOLIĆ
FISKALNA KONSOLIDACIJA U SRBIJI 2014−2016: REZULTATI I
PERSPEKTIVE
str. 5 – 20


Branimir KALAŠ, Nino STAMESKI, Lazar DREČ
PERSPEKTIVE JAVNOG DUGA U SRBIJI
str. 21 – 34


Radovan KOVAČEVIĆ
EFEKTI APRESIJACIJE DOLARA NA PRIVREDU EVROZONE,
JAPANA I ZEMALjA SA TRŽIŠTEM U NASTAJANjU
str. 35 – 55

Marko PAUNOVIĆ, Jelena MILjKOVIĆ
NEZAVISNE FISKALNE INSTITUCIJE: PREGLED IZABRANIH
REŠENjA
str. 56 – 78

Vladimir ZAKIĆ
POLITIKA DIVIDENDI AKCIONARSKIH PREDUZEĆA U SRBIJI
str. 79 – 92


Jelena BRDAR, Maja BODROŽIĆ
MOGUĆNOST KORIŠĆENjA PROIZVODA CASH MANAGEMENT-a OD
STRANE KOMPANIJA U SRBIJI U CILjU POBOLjŠANjA
LIKVIDNOSTI
str. 93 – 111


PRIKAZI


Snežana R. STOJANOVIĆ: „EVROPSKO PORESKO PRAVO“
dr Biljana Vitković
str. 112 – 116

Časopis Finansije, broj 1-6/2016

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022