Čitaj mi

Časopis “Finansije“, broj 1-6/2009

FINANSIJE
Časopis za teoriju i praksu finansija
64. godina, br. 1-6/2009.
Beograd


SADRŽAJ


Č L A N C I


EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE


Doc. dr Snežana STOJANOVIĆ
PORESKA KONKURENCIJA VERSUS PORESKA HARMONIZACIJA
U EVROPSKOJ UNIJI


Mr Lidija MADžAR
PRETPRISTUPNA POMOĆ EVROPSKE UNIJE ZEMLjAMA
JUGOISTOČNE EVROPE-OD PROGRAMA CARDS DO PROGRAMA IPA


MONETARNA, FISKALNA POLITIKA I FINANSIJSKI SISTEM


Dr Goran NIKOLIĆ
ISTORIJAT DINARA I PERSPEKTIVE ULASKA U EVROZONU


Mr Mihajlo BABIN
PROCIKLIČNA FISKALNA POLITIKA I ODRŽAVANjE
MAKROEKONOMSKE STABILNOSTI U SRBIJI U PERIODU 2001-
2008.


Radovan MEDIĆ, dipl. ecc – master
EKONOMETRIJSKA ANALIZA DETERMINANTI INFLACIJE U
ZEMLjAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE PRIMENOM MODELA
PANELA


Dr Goran KVRGIĆ, mr Snežana VILARET, Tomo VUJOVIĆ
SVETSKA FINANSIJSKA KRIZA I UTICAJ NA FINANSIJSKI
SISTEM SBIJE


Mr Mehmed MURIĆ
OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU U
FUNKCIJI MONETARNE POLITIKE


TRŽIŠTE KAPITALA


Nikola RADIVOJEVIĆ
MOGUĆNOST FORMIRANjA OPTIMALNOG PORTFOLIJA AKCIJA
NA TRŽIŠTU KAPITALA SRBIJE PRIMENOM SAVREMENE
PORTFOLIO TEORIJE


Vera SUBIĆ
HARTIJE OD VREDNOSTI NASTALE PROCESOM SEKJURITIZACIJE
str.
Mr Marijana LjUBIĆ
PRIMENA BAZELSKOG SPORAZUMA ZA MEĐUNARODNE STANDARDE KAPITALA NA BANKARSKO TRŽIŠTE SRBIJE


Mr Gordana ŽIVALjEVIĆ
EGZOTIČNE OPCIJE-MOTIVI ZA KREIRANjE


Dr Dragan M. MOMIROVIĆ
MUNICIPALNE OBVEZNICE – NOVINA ILI FINANSIJSKA INOVACIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA SRBIJE
str.

BANKARSTVO I OSIGURANjE
Dr Bojan S. ĐORĐEVIĆ
MERENjE KVALITETA BANKARSKIH USLUGA


Dr Vladimir NjEGOMIR
SOLVENCY II DIREKTIVA I NjEN UTICAJ NA UPRAVLjANjE RIZIKOM U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA


KONKURENTNOST


Mr Aleksandra TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ
KONKURENTSKE PREDNOSTI I INDEKS NACIONALNE INOVACIONE SPOSOBNOSTI


P R I K A Z I
Prof. dr Ljubomir MADžAR
„NEDOSTAJUĆE DIMENZIJE U EVALUACIJI MAKROEKONOMSKIH PERFORMANSI REPUBLIKE SRBIJE„
Dr Marinko Bošnjak


Dr Boško ŽIVKOVIĆ
“STRATEGIJA RAZVOJA TRŽIŠTA DUGOVINIH HARTIJA OD VREDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI”
Đorđe Ćuzović


Ognjen RADONjIĆ
„FINANSIJSKA TRŽIŠTA:
RIZIK, NEIZVESNOST I USLOVNA STABILNOST“
Mr Biljana Vitković

Časopis Finansije 1-6-2009

Slične teme

Časopis Finansije

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2023

Časopis Finansije, broj 1-6/2022

Časopis Finansije, broj 1-6/2022