Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2021. godine

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 4, april 2021.

ISSN 0354-3242

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

    Porez na dodatu vrednost

    Porez na dobit pravnih lica

    Porezi na imovinu 

    Porez na dohodak građana

    Poreski postupak i poreska administracija

 NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

 IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

FINANSIJSKI SISTEM

 RAČUNOVODSTVO

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2021. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2022. godine