Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2021. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 7-8, jul-avgust 2021. godine
ISSN 0354-3242

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI
POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

AKCIZE

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

DIREKTNA DAVANjA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

FISKALIZACIJA

FINANSIJSKI SISTEM

RAČUNOVODSTVO

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:  

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2021. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2023. godine