Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2024. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 1, januar 2024. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ

JAVNI PRIHODI
POREZI
Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana

AKCIZE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALIZACIJA

FINANSIJSKI SISTEM
Računovodstvo

PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2024. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2023. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, novembar 2023. godine