Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2023. godine

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 1, januar 2023. godine
ISSN 0354-3242

SADRŽAJ

JAVNI PRIHODI

POREZI
Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

FISKALIZACIJA

FINANSIJSKI SISTEM
Revizija

PODSETNIK

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2023. godine

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, april 2024. godine